10% din profitul net va fi DONAT către copiii defavorizați!

KiddoBox Toys este proprietatea societăţii comerciale SC KiddoBox Toys SRL, denumită în continuare KiddoBox Toys.

Utilizarea website-ului KiddoBox Toys (incluzând vizitarea şi cumpărarea produselor) implică acceptarea anumitor termeni şi condiţii de utilizare. Aceşti termeni şi condiţii reprezintă un contract legal între utilizator şi KiddoBox Toys, de aceea se recomandă citirea cu atenţie a paragrafelor următoare. Vizitarea sau cumpărarea produselor de pe website-ul KiddoBox Toys implică în mod automat acceptarea acestor termeni şi condiţii. De asemenea, folosirea oricăror alte servicii curente sau viitoare furnizate de KiddoBox Toys, implică acceptarea aceloraşi termeni şi condiţii.

Website – domeniul www.KiddoBox.Toys și subdomeniile acestuia.

Vânzător – KiddoBox Toys sau orice partener din KiddoBox Toys.

Contract – reprezintă contractul la distanță încheiat între Vânzător și Cumpărător, fără prezența fizică simultană a Vânzătorului și a Cumpărătorului.

Cumpărător – persoana fizica / persoana juridica sau orice entitate juridica care isi face un Cont in Website si efectueaza o Comanda.

Utilizator – orice persoană fizică/juridică înregistrată pe Website, care, prin finalizarea procesului de creare a Contului, și-a dat acordul cu privire la clauzele specifice website-ului din secțiunea Termeni și Condiții Generale.

Client – persoana fizică / persoana juridică care are sau obține acces la CONȚINUT, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziție de către KiddoBox Toys (electronic, telefonic, etc) sau în baza unui acord de utilizare existent între KiddoBox Toys și acesta și care necesită crearea și utilizarea unui CONT.

Cont – secțiunea din Website formată dintr-o adresa de e-mail și o parolă care permite Cumpărătorului transmiterea Comenzii și care conține informații despre Client/Cumpărător și istoricul Cumpărătorului în Website (Comenzi, facturi fiscale, garanții Bunuri, etc.).

Comanda – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător prin care Cumpărătorul transmite Vânzătorului, prin intermediul Website-ului intenția sa de a achizitiona Bunuri și Servicii de pe Website.

Bunuri și Servicii – orice produs sau serviciu, inclusiv documentele și serviciile menționate în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător, Cumpărătorului ca urmare a Contractului încheiat.

Nickname – pseudonim prin care un anumit Utilizator/Client/Cumpărător poate adăuga Conținut pe Website. Nickname-ul este asociat informațiilor din Website ale Utilizatorului/Clientului/Cumpărătorului sub denumirea de “Nume Utilizator”.

Campanie – acțiunea de a expune în scop comercial, un numar finit de Bunuri și/sau Servicii având un stoc limitat și predefinit, pentru o perioadă limitată de timp stabilită de catre Vânzător.

Conținut

    toate informațiile de pe Website care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament  electronic;

    conținutul oricărui e-mail trimis Cumpărătorilor de catre Vânzător prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;

    orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat/colaborator al Vânzătorului, Cumpărătorului, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;

    informații legate de Bunurile și/sau Serviciile și/sau tarifele practicate de Vânzător într-o anumită perioadă;

    informații legate de Bunurile și/sau Serviciile și/sau tarifele practicate de către un terț cu care Vânzătorul are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă;

    date referitoare la Vânzător, sau alte date privilegiate ale acestuia.

Review – o evaluare scrisă de către deținătorul sau beneficiarul unui produs sau serviciu, evaluare redactată pe baza experienței personale și capacității acestuia de a realiza comentarii calitative și de a spune dacă produsul sau serviciul respectă sau nu specificațiile menționate de către producător.

Rating – modalitate de exprimare a gradului de satisfacție a unui Utilizator/Client/Cumpărător vis-à-vis de un produs. Rating-ul se exprimă sub formă de stele, fiecare produs putând primi un punctaj de la o stea, la cinci stele. Acest grad de satisfacție va fi asociat întotdeauna review-ului scris de Utilizator/Client/Cumpărător asupra unui produs sau serviciu.

Comentariu – apreciere sau observație cu scop critic, pe marginea unui Review sau a unui alt comentariu.

Întrebare – formula de adresare către alți Utilizatori/Clienti/Cumpărători cu scopul de a obține informații despre produsele sau serviciile din pagina respectivă.

Răspuns – informație scrisă care este transmisă Utilizatorului/Clientului/Cumpărătorului care a adresat o întrebare în Website, în pagina unui anumit produs. Răspunsul reprezintă o explicație oferită de un Utilizator/Client/Cumpărător unui alt Utilizator/Client/Cumpărător în cadrul unei discuții.

Document – prezentele Termene și Condiții.

Newsletter – mijloc de informare periodic, exclusiv electronic, respectiv poșta electronică (e-mail) asupra Bunurilor și Serviciilor și/sau a promoțiilor desfășurate de Vânzător într-o anumită perioadă, fără niciun angajament din partea Vânzătorului cu referire la informațiile conținute de acesta.

Tranzacție – încasarea sau rambursarea unei sume rezultata din vanzarea unui Bun și/sau Serviciu de către KiddoBox Toys, Cumpărătorului, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de către Vânzător, indiferent de modalitatea de livrare.

DOCUMENTE CONTRACTUALE

Prin înregistrarea unei comenzi pe website, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile comerciale.

Notificarea primită de către Cumpărător, dupa efectuarea Comenzii are rol de informare și nu reprezintă acceptarea Comenzii. Această notificare se face electronic (e-mail) sau telefonic.

Pentru motive justificate, Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica cantitatea Bunurilor și/sau Serviciilor din Comandă. Dacă modifică cantitatea de Bunuri și/sau Servicii din Comandă, va anunța Cumpărătorul la adresa de e-mail sau la numarul de telefon puse la dispoziția Vânzătorului la efectuarea Comenzii și va returna suma achitată.

Contractul se consideră încheiat între Vânzător și Cumpărător în momentul primirii de către Cumpărător de la Vânzător, prin intermediul postei electronice și/sau SMS a notificării de expediere a Comenzii.

Toate informatiile folosite pentru descrierea Bunurilor și/sau a Serviciilor disponibile pe Website (imagini statice / dinamice / prezentări multimedia / etc.) nu reprezinta o obligație contractuală din partea Vânzătorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

FACTURARE – PLATA

Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în fiecare Comandă. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factura pentru Bunurile și Serviciile livrate, obligația Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.

Comunicări electronice

Utilizarea website-ului KiddoBox Toys (vizitare, cumpărare de produse sau trimitere de e-mailuri) implică acceptarea comunicării în mod electronic.

Utilizatorul consimte să primească comunicări pe cale electronică, fie prin e-mail, fie prin afişare pe website-ul KiddoBox Toys. Utilizatorul este de acord cu faptul că toate comunicările electronice satisfac aceleaşi cerinţe legale ca şi comunicările în scris.

Politică de confidenţialitate

KiddoBox Toys duce o politică strictă de respectare a confidenţialităţii datelor clienţilor.

KiddoBox Toys se angajază să nu transmită datele personale ale clienţilor către terţi şi să le folosească numai în scopul pentru care au fost introduse (efectuarea comenzii). KiddoBox Toys nu încurajează SPAM-ul, nu furnizează adresa dumneavoastră de e-mail unor terţi (persoane fizice sau juridice) şi nu vinde, nu oferă, nu face schimb de adrese e-mail obţinute prin intermediul acestui website.

Legături

Vizitarea website-urilor la care se ajunge prin legături de pe KiddoBox Toys se face doar pe riscul utilizatorului, care va fi singurul responsabil de luarea măsurilor ce se impun pentru evitarea viruşilor sau a altor elemente distructive.

Posibilitatea de conectare şi vizitare a altor website-uri, folosind website-ul KiddoBox Toys, nu implică faptul că societatea KiddoBox Toys este asociată sau afiliată, sau că răspunde în vreun fel pentru materialele puse la dispoziţie în orice mod pe aceste website-uri.

KiddoBox Toys nu răspunde de conţinutul, calitatea sau natura website-urilor la care se ajunge prin legături de pe website-ul KiddoBox Toys, indiferent de natura acestor legături. Pentru respectivele website-uri, răspunderea o poartă, integral, proprietarii website-urilor în cauza.

Accesul la website

KiddoBox Toys garantează utilizatorului accesul limitat, în scop personal pe website-ul KiddoBox Toys şi nu îi conferă dreptul de a descarcă, modifică total sau parţial, reproduce total sau parţial website-ul, fără acordul în scris al KiddoBox Toys.

De asemenea, este interzisă folosirea link-urilor către KiddoBox Toys prin care conţinutul acestuia apare deformat sau incomplet.

Descrierea produselor

KiddoBox Toys încearcă să păstreze acurateţea informaţiilor. Totuşi, KiddoBox Toys nu garantează că descrierea produselor sau orice alt conţinut al website-ului este exact, complet, actualizat sau lipsit de erori şi nu poate fi făcută responsabilă în cazul în care produsele achiziţionate nu corespund scopului pentru care au fost cumpărate.

Limitări ale responsabilităţii

Website-ul www.KiddoBox.Toys şi materialele aferente sunt oferite „aşa cum sunt” şi „atât cât sunt disponibile”, fără nici o garanţie.

Societatea KiddoBox Toys nu va fi făcută responsabilă şi nici nu garantează expres sau implicit, în nici un fel, pentru funcţionarea sau funcţionalitatea website-ului, informaţiile sau conţinutul website-ului, materialele sau produsele de pe website, precum şi folosirea lor pentru un anumit scop. Vizitatorii sunt de acord în mod expres cu faptul că folosirea acestui website şi cumpărarea produselor se face pe propriul risc.

KiddoBox Toys nu va fi făcută responsabilă pentru nici un fel de pagube, de orice tip, incluzând, dar nu limitativ, orice daune directe, indirecte sau incidentale.

KiddoBox Toys nu îşi asumă responsabilitatea pentru pierderile de informaţii cauzate de orice defecţiuni sau erori ale softului cu care este conceput şi găzduit website-ul şi nici nu garantează faptul că website-ul, serverul sau mailurile expediate de KiddoBox Toys nu conţin viruşi sau alte componente dăunătoare.

Dispute şi conflicte. Drept aplicabil. Litigii

Orice tentativă de acces neautorizat la website-ul KiddoBox Toys şi orice încercare de fraudă va fi raportată autorităţilor competenţe.

Prin folosirea (vizitarea sau cumpărarea produselor) website-ului, utilizatorul se declara de acord asupra faptului că legile române vor guverna Condiţiile şi Termenii de utilizare de mai sus şi orice dispută de orice fel care ar putea să apară între utilizator şi societatea KiddoBox Toys. Pentru orice defect constatat în urmă cumpărării unui produs de pe website-ul KiddoBox Toys, cumpărătorul poate solicită cf. HG 665/1995 (Art. 5, 6) repararea sau înlocuirea produsului defect. Această se va face în urma prezentării produsului de către cumpărător şi a constatării de către KiddoBox Toys a defectului reclamat.

KiddoBox Toys îşi rezervă dreptul, la discreţia sa, de a efectua schimbări în orice moment cu privire la conţinutul website-ului KiddoBox Toys, politică, condiţiile şi termenii de utilizare, fără a fi necesară vreo notificare prealabilă către utilizatori în acest sens.

Utilizatorul KiddoBox Toys are obligaţia de a verifică în mod regulat termenii şi condiţiile de utilizare. În cazul în care nu este de acord cu modificările aduse acestora de către KiddoBox Toys, va înceta utilizarea website-ului. Dacă utilizatorul continuă să folosească website-ul, se consideră că este de acord cu modificările efectuate.

Siguranţa copiilor

Vor fi certificate confirm stabdardelor UE

Cum cumpăr?

Este simplu să achiziţionezi produsele KiddoBox Toys!

După ce ai răsfoit catalogul produselor, poţi să le adaugi pe rând în coşul de cumpărături.

După ce ai ales tot ceea ce îţi place, poţi să finalizezi comanda din coşul de cumpărături din drepta sus al magazinului.

Cum finalizez comanda?

Completează adresa de ee-mail şi parola dacă ai deja cont.

Dacă nu ai deja un cont, poţi să îţi creezi unul foarte simplu şi rapid.

Cum plătesc?

1. Poţi să plăteşi la primirea coletului (ramburs)

2. Poţi să plăteşti prin transfer bancar RO26INGB0000999905904542, caz în care te rugăm să ne trimiţi dovadă plăţii prin e-mail la adresa office@kiddobox.toys

Efectuază transferul bancar direct în contul nostru. Folosește numărul comenzi ca referință de plată. Comanda nu va fi expediată până nu vom avea confirmarea transmiterii fondurilor în contul nostru.

3. Poți să plătești Online prin card bancar (Visa/Mastercard/Maestro).

Se poate efectua plata online cu cardul personal sau al firmei dumneavoastra, în condiții de maximă siguranță.

4. Poţi să comanzi şi telefonic de luni până vineri, între orele 9:00 – 18:00.

Pentru livrări internaţionale, te rugăm să ne contactezi telefonic la numărul (0758) 618 096 sau să ne scrii la adresa office@kiddobox.toys

Politica de Retur

Cum returnez?

Garantia 100% este pentru tine. Poti sa achizitionezi orice produs KiddoBox Toys fără risc. În caz că nu ești mulțumit de produs, poți să îl returnezi în decurs de 60 zile, iar noi îți dăm banii înapoi. Produsul să fie intact și nevatamat. Dupa returnarea produsului, noi îți returnăm banii în decurs de 7 zile lucrătoare.

În această situație, costurile aferente transportului (returului) revin consumatorului.

Conform legislatiei in vigoare O.U.G. 34/2014, renuntarea la cumparare este aplicabila doar clientilor persoane fizice.

În cazul refuzării produsului din alte motive, va rugăm să ne contactaţi în termen de 24 de ore de la primirea lui, prin telefon sau e-mail pentru stabilirea detaliilor.

Costul transportului de retur cade în sarcina dumneavoastră, în acest caz, Consumatorul are dreptul să notifice în scris comerciantului că renunţă la cumpărare, fără penalităţi şi fără invocarea unui motiv, în termen de 14 zile lucrătoare de la primirea produsului. Returnarea produsului o veţi putea face după ce ne înştiinţaţi în scris despre intenţia Dvs. la adresa office@kiddobox.toys.

Produsul se returnează în ambalajul original şi în condiţii perfecte, fără semne de uzură, împreună cu toate documentele care l-au însoţit la Dvs.: factură fiscală, instrucţiuni de folosire şi accesorii.

ATENŢIE!!! Nu puteţi returna produsul, dacă acesta a fost folosit!

 

Pentru comenzile din Uniunea Europeana: Taxa pentru transport vi se va comunica personal si va fi specificata pe factura. !!! ATENTIE !!! Transportul in Uniunea Europeana este suportat de catre client. Acesta difera de la o tara la alta. Plata se face DOAR prin Transfer Bancar direct.

EBOOK

Gratuit

Top 21 aspecte de luat în considerare pentru dezvoltarea copilului tău!

Informațiile personale nu vor fi folosite de terți.

O să primești oferte din partea noastră!

FELICITĂRI!

Vei primi pe email EBOOK-ul!